En memòria dEmma 002

Altres conserves

Altres conserves

Tenim brous que mariden les verdures de l'horta de muntanya amb la vedella i l'aviram d'alta qualitat.